......

...

Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη στον τομέα της εκπαίδευσης...

...

Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό...